...

درد تمام نمی شود ،

هر روز 

هر لحظه 

هر جا 

درد تا همیشه درد میماند، 

7 ماه و شش روز گذشته است .

درد من هنوز تازه است .

تا ابد تازه میماند .

نمیدانم تا کی هر روز من با گریه شروع خواهد شد و هر شب من با گریه پایان ؟

شاید تا سال ها ...

درد پستی آدم ها ، درد پستی آدم ها ، درد پستی آدم ها 

راحت قضاوت میکنند و تصمیم میگیرند و با همان دید نگاه میکنند .

ای کاش قضاوتشان درست بود ، ای کاش من واقعا گناه کرده بودم تا من هم پابه پایشان خودم را مجازات کنم ...

چقدر پستند آدم ها 

این همه درد به چه گناهی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 16 بازدید