دوستانه ها

جمعی از آدم هایی که توی چشماشون میشه معنویت رو خوند ،

نی نی کوچولوهایی که توی گوششون دغدغه ولایت و شهادت خونده شده و میشه ، 

چادری که اینجا محجور نیست ،

فضایی که توش تمسخر و غیبت نیست ،

دنیایی که توش نامحرم نیست ، 

گفت و گوهایی که محورش هایده و گوگوش نیست و تو مجبور به تحمل به خاطر مصلحت نیستی ،

حرف های یکی در میون و دغدغه های رهبری و راه حل برای اجراشونه

آدم هایی که درد های کودکانه و دغدغه بیست و چهار ساعته شوهر و خواستگار ندارند.

عکس هایی که دیگه نگران بدحجابی آدم هاش نیستی ، و با عشق و افتخار کنارشون می ایستی .

دغدغه شهادتی که دیگه به خاطرش مسخره نمیشی ،

 

 

 

 

 

 

چقدر دلتنگ شده بودم و خودم نمی دونستم ،

چقدر روحم خسته شده بود و دم نمیزد، 

چقدر تنها بودم و نمی فهمیدم ،

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید