چقدر خوب بود روزهایی که اینجا همدم روزها و شب هام بود

 چقدر خوب بود ...

حالا حتی گاهی چند روز حوصله نشستن پای سیستم رو هم ندارم.

خوبه که اینجا دیگه کسی سر نمیزنه تا شاهد خستگی و بی انگیزگی من باشه حالا اینجا خودمم و خودم  تنهای تنها .

مثل دنیای واقعی 

دوست دارم دور باشم از آدم هایی که شبیه من نیستند

دیگه توان تحمل ندارم  

دیگه به نظرم بودن با آدم هایی متفاوت با خودم بزرگ بودن و بزرگ فکر کردن نیست 

دلم میخواد خودم باشم با همه خرابکاری هام  با همه شیطنت هام با همه اعتقاداتم  با همه اخم هام  دلم خودمو میخواد 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید