خاطرات

خاطراتم مرور میشوند و اشک هایم جاری 

کاش... 

دلم برای اولین روزها تنگ است ...

فقط اولین روزها!

ای کاش هیچ اتفاقی عادی نمیشد ، روزمره نمیشد ، ای کاش...

...

/ 1 نظر / 10 بازدید
رها

[ناراحت] آخه یه آد دیگه چرا باید این قدر قدرت داشته باشه که لحظات تو رو خراب کنه حیف اشکهای ارزشمندت نیست [افسوس] شاید اون ادم لیاقت شما رو نداشته و خداوند با مهربانی اون رو از سر راحت برداشته تا یه ادم عالی بهت بده