نمیدونم این تشخیصه، تشریحه، تجزیس، یا از عوارض بی کاریه.

اما روح دارند و جسم در وجودم انگار همه جوارحم.

نگرانشونم، نگرانشون میشم، زیاد مراقبشون نبودم و گاهی شرمندشون میشم.

گاهی میشینم و خدا رو به خاطر دونه دونشون شکر میکنم، وسطش از زیادیشون خسته میشم و در مقابل خدا حس عجیب شرمندگی میادسراغم.

امشب گوشم خیلی خسته شد، صداها زیاد بود و ناحنجار، رسیدم خونه و در حال استراحت البته جلوی تلوزیون و با صدای کم.

آخه گوشم خسته بود اما چشمام هنوز دنبال تازگی بود.

اما کی میدونه من به گوشام استراحت دادم.

حرف شروع شد و بیان خاطره. من شده بودم شخص وسط و دریافت کننده خاطرات و گوش های بی چارم مجبور بودن از هر دو طرف در معرض شلیک گلوله های بی امان حرف باشند بدون هیچ گناهی. 

و من  

و گوش های من بیشتر از چشم ها به خواب احتیاج دارند.

این پست بی محوا تر از این حرفاس میدونم اما دلم میخواست یادی از اعضای بدن بکنم.

شایدم فردا پاکش کردم اما اشب گوش هام به دلداری احتیاج دارند. 

 

/span

/ 2 نظر / 15 بازدید
الهام

ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ

الهام

ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ