خودخواهی

کی گفته نباید خودخواه بود؟

کی گفته همیشه باید به دیگران فکر کرد؟

کی گفته همیشه باید خودت اخرین نفر باشی و کمترین اهمیت را دایشته باشی؟

نمی دونم 

نمیدونم چرا من سال ها با این فکر زندگی کردم .

در خانواده ای که بی نهایت به خودشون اهمیت میدادند کاملا مسخره لقمان وار عمل کردم ، هر وقت چیزی دیدم برعکس عمل کردم .

وقتی خودخواهی دیدم ، وقتی جواب مادری رو در مقابل پدر دیدم که میتونست در مقابل سوال کی این کار رو کرده بگه خب مهم نیست و از یه دعوا و کتک جلوگیری کنه اما در نهایت هودخواهی میگفت من نبودم حتما ... بوده .

یاد گرفتم من به گردن بگیرم حتی اگر کاری نکردم و از یه بحث جلوگیری کنم حتی اگه من مقصر به نظر بیام.

عادت کردم و لذت بردم از تمام لحظه هایی که به خاطر دیگران کوتاه اومدم ، ساکت شدم ، از تمام لحظه هایی که به جای اینکه ب خودم فکر کنم به دیگران فکر کردم .

پشیمون نیستم ، من از این دیگر خواهی ، از این محبتی  که هیچ وقت شخص نخواهد فهمید ، از این حس حمایت بدون منت برای دیگران لذت میبرم .

اما درد از اون جاییه که یک لحظه خودخواه شدم ، از اواخر شهریور سال قبل لحظه ای که داشتم تصمیم سختی میگرفتم داشتم از جایی که بی نهایت دوستش داشتم به خاطر کم کاریم، به خاطر نشونه های مخالفتی که از خانوادم میدیم و میترسیدم دامن مجموعه رو بگیره به خاطر اینکه میدیدم دیگه نمی تونم در حد مجموعه باشم  فاصله میگرفتم به خاطر اینکه میدیدم دیگه نمیتونم مفید باشم اما یهو حس خودخواهی اومد میدون .

یهو یاد تمام لحظه های خوبم توی مجموعه افتادم  یادم افتاد نمیخوام انگ مخالف بودن روم بخوره و خیلی احمقانه برگشتم .

ای کاش رفته بودم و برای همیشه درد جدایی از مجموعه رو توی قلبم داشتم به جای این عذاب بی پایان ، به جای این همه حرف و نگاه های سنگین ، به جای این همه اشک .

 

وقتی هیچ وقت خودخواه نبودی یه خودخواهی میتونه تا ابد تورو عذاب بده .

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
وب آيسان

سلام. ديگه وقتشه يه سايت شيک و پر امکانات داشته باشيد. ما اينکارو براتون انجام ميديم webisan.ir

mahtab

سلام اومدم بگم که ان شاالله از این به بعد می خونم اینجا رو خوشحالم از اشنایی با شما اما تو پروفایلتون از خودتون زیاد ننوشتید!!!

mahtab

شما متاهل هستید؟ مادر هستید؟ چندسالشه کوچولوتون؟