لبخند

سرش خیلی شلوغ بود،

هر کس حرفی میزذ ، چند دقیقه یک بار یه بحث یا دعوا در میگرفت و طبیعی هم بود این همه آدم ،

همه منتظر بودن تا زودتر کارشون راه بیوفته و برن، غیر از اون که کارش همین بود : جواب دادن به سوالای اون آدما، انجام دادن کارهای اداریشون. 

و بیشتر از همه اونها و حتی بیشتر از همکارای دیگش آروم بود

تو اون چند دقیقه ای که اون جا بودم چندین بار همکارش به سروصداها و جمعیت زیاد و سوالای بی جای مردم اعتراض کرد و دست از کار کشید اما اون نه. لبخند میزد به هر کسی که روبه روش بود.

و چه لبخند آرامش بخشی. 

کاش منم بتونم

کاش منم سراسر لبخند باشم به روی همه اون هایی که نمیشناسمشون

و تنها این رو میدونم که همه به لبخند نیازمندند مثل یک داروی شفابخش .

هیما همیشه آروم باش، همیشه لبخند بزن،

صورتتو به لبخند عادت بده هر روز و هر لحظه حتی به این لپ تاپ بیجون هم بخند شاید صفحات اون هم نیازمند لبخند تو باشند .

 

 

 

 

/ 12 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الهام

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الهام

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الهام

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الهام

[قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الهام

.[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .......................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .[قلب][گل][قلب]

الهام

.[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .......................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .[قلب][گل][قلب]

الهام

.[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .......................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .[قلب][گل][قلب]

الهام

.[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .......................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .[قلب][گل][قلب]

الهام

.[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .......................[قلب][گل][قلب] ...................[گل][قلب][گل] .................[قلب][گل][قلب] ...............[گل][قلب][گل] .............[قلب][گل][قلب] ...........[گل][قلب][گل] .........[قلب][گل][قلب] .......[گل][قلب][گل] .....[قلب][گل][قلب] ...[گل][قلب][گل] .[قلب][گل][قلب]